Tìm Kiếm
Posted by knkd On March - 4 - 2014 0 Comment

THỂ LỆ VÒNG 1 CUỘC THI KHỞI NGHIỆP KINH DOANH LẦN VII– 2018

 

 1. Cách  thức đăng ký tham gia:
 • Mỗi đội đăng ký cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa không quá 3 sinh viên).
 • Lệ phí đăng kí: 20.000 đồng/người.
 • Hình thức đăng ký:
 • Offline: thí sinh trực tiếp đến địa điểm đặt bàn truyền thông đăng ký ghi danh và nhận vé tại một số trường liên kết truyền thông.
 • Online: thí sinh đăng ký ghi danh qua link và nhận vé qua mail.
 • Thời gian đăng ký: từ 26/02/2018 đến 23/03/2018.
 1. Hình thức trình bày bản “ý tưởng kinh doanh”:
 • Về font chữ: Times New Roman.
 • Về cỡ chữ: 13 (riêng đối với tên “ý tưởng kinh doanh” sử dụng cỡ chữ là 16).
 • Số lượng trang: không quá 10 trang/bản ý tưởng kinh doanh.
 1. Cách thức gửi bài dự thi:
 • Thời gian nộp mẫu ý tưởng kinh doanh: từ 26/02/2018 đến 23/03/2018.
 • Mẫu ý tưởng kinh doanh sẽ được gửi qua mail cho mỗi đội thi.
 • Các đội thi hoàn thành mẫu ý tưởng kinh doanh và gửi bài dự thi dưới dạng 1 file word và 1 file pdf về địa chỉ mail : khoinghiepkinhdoanh.uel.vnu@gmail.com
 • Cách đặt chủ đề mail và tên file: <Mã số dự thi>, <tên ý tưởng kinh doanh>.
 1. Quy định về bài dự thi hợp lệ:
 • Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi đảm bảo đầy đủ các điều kiện ở mục 2 và mục 3.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Hotline:

Ms.Nguyệt: 0165 842 3535

Facebook: facebook.com/khoinghiepkinhdoanh.uel

E-mail: khoinghiepkinhdoanh.uel.vnu@gmail.com

Leave a Reply